Тест на JDM програматора
Два мигащи светодиода
Ардуино тест-Simon Game
Ардуино тест-Knock Lock
Видео за мигащи светодиоди в ритъм с музиката
Видеотата са авторски. Забранявам копирането!