Алгебричната сума на всички токове в даден възел на една верига е равна на нула. Може би ви се струва много сложно и неразбираемо, но всъщност това е най-лесния закон в в електротехниката! Става въпрос ей за тая точка в средата на чертежа. Ако имате една електрическа верига с n на брой разклонения, които имат обща точка (електрическа връзка), то сумата от токовете в тази точка е 0. За прочелите публикацията ми за закона на Ом е ясно, че електрическия ток прилича на воден поток. Представете си главата на един душ. Водният поток, който влиза в главата на душа е равен на сумата от водните потоци, които излизат през малките дупчици. Казано по друг начин: каквото влязло това и излязло. Ето това велико откритие е направил господин Кирхоф през 1845 година на 21 годишна възраст.


Закони на Кирхоф 1
Полезно