Транзисторът е полупроводников електронен прибор, който се използва за усилване, комутация и преобразуване на електрически сигнали. Транзисторите са в основата на всички съвременни електронни устройства и се използват практически във всички съвременни битови уреди — от компютъра до хладилника или прахосмукачката. В наше време повечето транзистори са в състава на интегралните схеми. Те могат да съдържат милиони транзистори на един полупроводников кристал.

Транзисторът се състои от 3 последователно съединени зони с различно легиране, PNP или NPN. Изводите на транзистора имат следните наименования: емитер (Е), база (В) и колектор (С). С омметър се определя преходното съпротивлението на всяка двойка от трите извода на транзистора. Изводът, който участва в двата възможни нискоомни прехода (късо съединение), е базата (В). Транзисторите се използват предимно като усилватели и превключватели. Транзисторът може да се разглежда по принцип като резистор и управляемо съпротивление.
Транзистори
Полезно