Резисторът, наричан също и съпротивление, е двуизводен пасивен електронен компонент, чиято основна характеристика е електрическото съпротивление. При подаване на напрежение U между двата извода на резистора, през него протича ток I, който е правопропорционален на напрежението. Отношението на напрежението към тока се нарича съпротивление (R):
Резисторите са често срещани компоненти в електрическите вериги, като повечето електронни устройства съдържат голям брой от тях. Те се изработват от различни химически вещества, във вид на компактни елементи или телове. Резистори се използват и в интегралните схеми, особено при аналоговите устройства, като могат да бъдат интегрирани и в хибридни или печатни схеми.
Единицата за измерване на електрическото съпротивление на резисторите е ом, наречена в чест на немския физик Георг Симон Ом. Бележи се със символа Ω. За удобство се използват кратни единици на основната — милиоми (mΩ), килооми (kΩ), мегаоми (MΩ) и т. н. Най-широко разпространен похват за отбелязване на стойността на един резистор е чрез приет цветен код за означение. Тази индикация се състои от четири цветни точки или ленти, нанесени върху корпуса на резистора. За измерване се използват омметри или мултиметри ("мултицети").
Резистори
Полезно